Koulutus ja työkokemus

3/2002

Filosofian maisterin tutkinto logopedian koulutusohjelma Oulun yliopisto

laillistettu puheterapeutti Valvira

TYÖKOKEMUS

2/2002 - 7/2002     Kuusamon kaupunki toimipaikkana neuvola

8/2002 - 12/2002   Tornion kaupunki toimipaikkana terveyskeskus

1/2003- 8/2005       Itsenäinen ammatinharjoittaja, Kelan palveluntuottaja

                                 Sodankylän ja Kittilän kuntien alueella

9/2005 -                   Sodankylän perheneuvola


KOULUTUKSET

v. 2018 Terapeuttisen tavoitteenasettelun ABC, Terapeija

v. 2018 EA1-koulutus

v. 2017 Kehityksellisten vaikeuksien seulonta lastenneuvolassa, Niilo Mäki Instituutti

v. 2017 Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin: Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa, Terapeija

v. 2017 Uusi tietosuojalaki, Terapeija

v. 2017 Autismikirjo, Autismi- ja Aspergerliitto

v. 2016 Kouluikäisten kuntoutus (4pv), Niilo Mäki Instituutti

v. 2015 Matematiikan perustaitojen tukeminen esi- ja alkuopetusikäisillä, Niilo Mäki Instituutti

v. 2015 Rakenteinen kirjaaminen ja Kanta-arkisto, Suomen puheterapeuttiliitto

v. 2014 Lukitaidot, hahmottaminen ja muisti, Tervaväylä Oulu