Puheterapiakuvaus

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä äänen, puheen, kielen tai kommunikoinnin häiriöitä. Puheterapian lähtökohta on hyvä vuorovaikutus ja tiivis yhteistyö asiakkaan ja hänen perheensä sekä lähipiirin kanssa. Aloitettaessa puheterapia määritetään yhdessä asiakkaan vahvuudet ja tuen tarpeet sekä sovitaan terapiatavoitteet (GAS-menetelmä). Kotiin ohjatut harjoitteet ovat keskeinen osa kuntoutusta. Myös asiakkaan lähipiiri tarvitsee ohjausta, jotta asiakkaan suoriutumista arjen toiminnoista ja aktiivista osallistumista saadaan tuettua mahdollisimman laaja-alaisesti.